El tercer dels nostres objectius és donar a conèixer i sensibilitzar la població lleidatana sobre el fet LGTBIQ. Ho fem:

  • By @ Ludovic Bertron (CC BY-SA 3.0) via WikipediaPrestant serveis d’informació i sensibilització sobre la realitat de les persones LGTBIQ, així com organitzant accions puntuals respecte aquesta realitat.
  • Realitzant campanyes, accions i publicacions per a l’alliberament i la plena normalització de la homosexualitat, la transsexualitat, la fluïdesa de gènere, la bisexualitat i la intersexualitat a la província de Lleida.
  • Oferint activitats de caràcter social, cultural i formatiu per promoure el respecte a les diversitats d’orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere.
  • Oferint activitats adreçades a la comunitat educativa, orientades a reconèixer la diversitat sexual i de gènere a les aules, promoure’n el respecte i prevenir situacions de discriminació per aquests motius.