love revolution by @theloushe (CC BY-NC-ND 2.0) - FlickrReivindiquem els drets de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals i del col·lectiu en general de la província de Lleida i denunciem les accions que vagin en contra dels nostres drets. Ho fem:

  • Amb activitats orientades a cobrir les necessitats de caràcter jurídic
  • Organitzant actes públics per reivindicar els nostres drets
  • Vetllant pel compliment de la normativa vigent en termes de defensa dels drets de les persones del col·lectiu i en contra de l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia
  • Facilitant en termes legals les denúncies per discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere.