Coeducació

Associació Candela i Institut Català de les Dones (2016). Pam a pam, coeduquem Quadern pedagògic per al professorat del cicle formatiu de grau superior d’educació infantil

Fil a l’agulla (2013). La coeducació i la gestió de la diversitat a les aules. Un dossier adreçat al professorat de primària i secundària

Gabarró, Daniel (2010). ¿Fracaso escolar? La respuesta inesperada del género y la coeducación.


Materials didàctics

Coll Planas, Gerard; Vidal, Maria (2016). Dibuixant el gènere. Universitat de Vic. Un projecte divulgatiu basat en el llibre Dibuixant el gènere, que té com a objectiu acostar les aportacions dels estudis de gènere a un públic ampli.

Amnistía internacional (2015). Derechos humanos y diversidad afectivo sexual: guía para los educadores y las educadoras

Diputació de Barcelona (2014). Guia de recursos d’educació sexual i afectiva

FELGTB (2009). Guía sobre diversidad afectivo-sexual: Carol, una chica de mi instituto

Xente Gai Astur Xega (2016). El amor y el sexo no son de un solo color: guía sobre diversidad afectivo-sexual para adolescentes: Guille un chico de mi instituto 

Asturies. Consejería de salud y servicios sanitarios (2007). Ni ogros ni princesas: guía para la educación afectivo-sexual en la ESO 

Steilas (2015). Guía para trabajar la diversidad afectivo-sexual y de género
Els objectius de la guia són posar de relleu que estem parlant de drets fonamentals, presentar diferents propostes educatives per a fer a l’aula, convertir el centre en un espai  que valora la diversitat i destacar la importància de la formació del professorat.

Steilas (2005). Bullying [recopilació de materials per treballar el bullying]

Platero, Lucas (2014). Trans*exualidades : acompañamiento, factores de salud y recursos educativosbpll
En aquest llibre trobareu una secció amb diferents propostes didàctiques per treballar diferents aspectes de la transexualitat a l’aula, així com un recull molt complet de recursos, literatura per edats i un glossari.

Platero, Lucas (2007). Herramientas para combatir el bullying homofóbico. Madrid: Talasa bpll