Guies per a persones del col·lectiu LGTBI

Ajuntament de Barcelona (2014). Guia de recursos per a persones trans

AMPGIL (2008). Com dir-ho als teus pares

Consell de la Joventut de Barcelona (2015). Jo no vull ser princesa. Guia per a noies que volen ser lliures

Consell de Joventut de Barcelona (2015). Jo no vull ser pilota d’or. Guia per a nois que volen ser lliures

Facebook (2016). Acaba con el acoso a la comunidad LGBT, sé respetuoso en internet [guía]

Familias por la diversidad (2013). Guía para hablar con tus padres sobre tu orientación sexual.

FELGTB (2009). Guía sobre diversidad afectivo-sexual: Carol, una chica de mi instituto

Fundació Enllaç (2012). Eines per preveu el teu futur: materials útils per a trans, lesbianes, gais i bisexuals

Xente Gai Astur Xega (2016). El amor y el sexo no son de un solo color: guía sobre diversidad afectivo-sexual para adolescentes: Guille un chico de mi instituto 


Àmbit laboral

UGT LGTBI (2016). Guia sindical per a la no-discriminació i defensa dels drets LGTBI en l’àmbit laboral

FELGTB; FSC CCOO (2016). Personas trans en el ámbito laboral: guía para el proceso de transición

CCOO Àmbit LGTB (2014). Guia sindical de la diversitat sexual en l’àmbit laboral

CCOO Barcelonès (2007). L’homofòbia, ni a la societat ni a la feina. Consells per evitar discriminacions i avançar en la igualtat a la feina

UGT (2010). Guia per a la prevenció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia al lloc de treball

Generalitat de Catalunya. Secretaria de Funció Pública i de Modernització de l’Administració (2010). Guia per a l’eradicació de l’assetjament sexual, per raó de sexe i/o orientació sexual a la Generalitat de Catalunya


Guies per a famílies

AMPGIL (2008). Guia de l’Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes (AMPGIL)

–(2013). Guía de madres y padres de niñ@s con roles y comportamiento de genero no-normativo 

              — Guia para madres y padres de personas transgénero y transexuales

CEAPA (2014). Educar en la diversidad afectivo-sexual desde la familia [materials del curs]. Manual del alumno/a. Manual del monitor/a

Children’s National Medical Center de Washington D.C. (2010) “Si a usted le preocupan los comportamientos de género de su hijo o hija…”

Comunidad de Madrid. Consejería de asuntos sociales (2015). Guia de atención a menores con diversidad de género

Familias por la diversidad; Arco Iris Federación Andaluza. Guía para la normalización de la diversidad afectivo-sexual en los centros educativos y en las famílias