14 i 15 d’abril

Pàdel Alcarràs

 

Preu del torneig: 15 €, amb aigua, barreta energètica i samarreta

Categories: queer, femenina i masculina

 

Inscripcions: http://colorsdeponent.cat/padel/

Data límit d’inscripcions: 12 d’abril