Demà dimecres, a les 18.30h a la Coronela (c. Panera), us esperem a l’assemblea de Colors de Ponent, amb el següent ordre del dia.

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
  2. Informacions de La Sirollada (Manifest, etc.)
  3. Informacions de la 2a Trobada de joves
  4. Propers actes. Propostes, qüestions organitzatives i merchandising
  5. Noves altes de socis/sòcies
  6. Propostes rebudes d’actes i sol·licituds de col·laboració
  7. Afers de tràmit
  8. Torn obert de paraules