Des de Colors de Ponent, col•lectiu LGTBIQ de Lleida, denunciem el titular i la notícia que apareixen avui 6 de març de 2016 al diari La Mañana. Entenem que tant el titular de portada “Los vecinos temen que Grenyana sea refugio de prostitución homosexual”, com tot el cos de la notícia (la primera del diari), basa la seva rellevància en que els presumptes encontres sexuals són entre persones del mateix sexe. Lamentem la frivolitat amb que es tracta el tema, duent la notícia a la portada, quan dins del mateix article informa que la presidenta de l’associació de veïns diu que no s’han detectat problemes relacionats amb això i que l’Ajuntament no té constància d’aquest tipus de fets. També qualifica els fets en portada com a prostitució, quan la mateixa notícia diu explícitament que no es pot assegurar. Ens preguntem doncs, si l’únic criteri per justificar la importància de la notícia és buscar la morbositat en que homes tinguin o hagin pogut tenir sexe en un espai públic.
Exigim al diari la Mañana que rectifiqui aquesta portada i notícia difamatòries pel col•lectiu LGTBIQ de la ciutat i que demani disculpes, emparant-nos en el Codi Deontològic de Periodistes Catalans del 1992, específicament en el criteri 1: “Observar sempre una clara distinció entre els fets i opinions o interpretacions, evitant tota confusió o distorsió deliberada d’ambdues coses, així com la difusió de conjectures i rumors com si es tractes de fets”, i en el criteri 12 del mateix: “Actuar amb especial responsabilitat i rigor en el cas d’informacions o opinions amb continguts que puguin suscitar discriminacions per raons de sexe, raça creences, extracció social i cultural i malaltia”.
Ens remetem també a la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, concretament a l’article 15 que fa referència als mitjans de comunicació, i on diu textualment que s’ha de “Vetllar perquè els continguts dels mitjans de comunicació i la publicitat que s’hi emeti siguin respectuosos amb les persones LGTBI”.
Informem que Colors de Ponent prendrem les mesures necessàries al respecte i vetllarem sempre pel compliment d’aquesta llei i per un comportament ètic dels mitjans en aquest aspecte. No tolerarem cap agressió al col•lectiu ni en aquest ni en cap altre àmbit.

Cc2d4rmW0AAQ3BW  20160306084803